Khoa Dược
     Khoa Dược Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2011 và hoạt động theo Thông tư số 22/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10 tháng 06 tháng 2011.


Nhân sự khoa Dược Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2022)
1. Chức năng của Khoa Dược
     Khoa Dược – Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
2. Nhiệm vụ của khoa Dược
     2.1. Khối nghiệp vụ, cung ứng, kho và cấp phát
          - Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch).
          - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
          - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)”.
          - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện (cấp phát, bảo quản, quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt…)
     2.2. Khối dược lâm sàng
          - Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
          - Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; đặc biệt là quản lý sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện
          - Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
     2.3. Các nhiệm vụ khác
          - Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
          - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
          - Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của sinh viên và học viên sau đại học ngành Dược Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
          - Tham gia chỉ đạo tuyến.
          - Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự khoa Dược
     3.1. Cơ cấu tổ chức
          Cơ cấu khoa Dược được tổ chức theo thông tư 22/2011/TT-BYT:


Hình 1. Sơ đồ tổ chức khoa Dược
     3.2. Tổ chức nhân sự
          - Trưởng Khoa Dược: PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl
          - Phó trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên, ThS.DS. Lữ Thiện Phúc
          - Bộ phận nghiệp vụ Dược: dược chính-cung ứng-tiếp liệu
               • ThS.DS. Lữ Thiện Phúc
               • DSCĐ.Đặng Lưu Khánh Ngọc
          - Bộ phận thống kê dược: DSCĐ. Nguyễn Thị Hằng
          - Kho chẵn thuốc: DSĐH. Huỳnh Thị Kim Cương
          - Kho lẻ thuốc nội trú và ngoại trú:
               • DSĐH. Nguyễn Phạm Anh Thư
               • DSCĐ. Đoàn Thị Hải Bình
               • DSCĐ. Vũ Thị Ngọc Lan
               • DSCĐ. Nguyễn Thị Mộng Trinh
               • DSCĐ. Trần Phương Thảo
          - Bộ phận pha chế & hành chính:
               • TS.DS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên
               • DSCĐ. Lại Tài My
          - Bộ phận Dược lâm sàng – thông tin thuốc:
               • PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl
               • ThS.DS. Lữ Thiện Phúc
               • ThS.DS. Nguyễn Hoàng Yến
               • ThS.DS. Nguyễn Thị Hạnh
               • DSĐH. Nguyễn Thiên Vũ
4. Một vài nét về hoạt động khoa Dược bệnh viện
     4.1. Nghiệp vụ cung ứng-bảo quản-cấp phát thuốc
          Đảm bảo việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, quy chế quản lý các thuốc kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng tâm thần…):
               - Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ và tương đối kịp thời; góp phần xây dựng và thông qua danh mục thuốc bệnh viện đáp ứng cho nhu cầu điều trị…
               - Công tác thống kê và báo cáo tình hình sử dụng thuốc luôn được thực hiện kịp thời theo các quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế và các bên liên quan. Cán bộ thống kê và nghiệp vụ dược được tập huấn, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý cung ứng-sử dụng thuốc tại bệnh viện.
               - Các kho thuốc các nguyên tắc chung theo quy định của GSP, được thiết kế tạo điều kiện để thuốc được bảo quản ở điều kiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý và cấp phát.
               - Lấy người bệnh làm trung tâm, các dược sĩ cấp phát thuốc nội trú và ngoại trú luôn tận tâm trong công tác chuyên môn, đảm bảo cấp phát đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hướng dẫn sử dụng thuốc khi người bệnh có yêu cầu.
     4.2. Dược lâm sàng-thông tin thuốc:
          Định hướng là nôi đào tạo và mô hình thực hành chuẩn cho sinh viên, học viên sau đại học chuyên ngành Dược lâm sàng của Đồng bằng Sông Cửu Long. Được sự quan tâm và ủng hộ của Ban Giám đốc Bệnh viện, khoa Dược đã từng bước đẩy mạnh triển khai hoạt động của Dược sĩ lâm sàng theo nghị định 131/2020/NĐ-CP, gồm:
               - Tổ chức thường quy hằng tháng hoạt động sinh hoạt chuyên đề về thuốc, bình đơn thuốc và tham gia bình bệnh án cấp Bệnh viện, hướng đến nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong sử dụng thuốc, đặc biệt là sử dụng các thuốc giá trị cao, thuốc có nguy cơ cao, khoảng trị liệu hẹp và sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện.


Hình 2. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn, bình đơn thuốc cấp Bệnh viện (2022)


Hình 3. Dược sĩ lâm sàng trao đổi với bác sĩ điều trị
xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cho bệnh nhân (2019)

               - Xây dựng, cập nhật và triển khai hằng năm các hướng dẫn sử dụng, các danh mục thuốc nguy cơ cao, danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (look-alike sound alike).
               - Biên soạn và biên tập các bản tin thông tin thuốc cung cấp thông tin cho bác sĩ và cộng đồng thông qua nhiều hình thức (tập san, góc truyền thông và bản tin trên công thông tin điện tử của bệnh viện)…


Hình 4. Các bản tin thông tin thuốc do tổ Dược lâm sàng biên soạn (2020)
               - Tham gia và đầu mối thực hiện triển khai công tác quản lý, giám sát sử dụng kháng sinh tại bệnh viện theo quyết định 5631/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành năm 2020. Công tác trao đổi, tư vấn tối ưu hóa sử dụng thuốc cho bác sĩ trong quá trình đi buồng đã có nhiều tín hiệu tích cực. Vai trò của dược sĩ lâm sàng trong đội ngũ điều trị (bác sĩ, điều dưỡng…) từng bước được khẳng định, đặc biệt trong các vấn đề về sử dụng kháng sinh cho các đối tượng đặc biệt (bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức, bệnh nhân có chức năng thận biến đổi…)

Hình 5. Danh mục tương tác thuốc được thiết kế ở dạng brochure
dành cho bác sĩ phòng khám (2022)
     4.3. Công tác đào tạo, phát triển nhân sự
          Nhân viên Khoa Dược được tham gia các khóa và có chứng chỉ đào tạo liên tục về Dược trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm đấu thầu thuốc, bảo quản thuốc, dược lâm sàng, cảnh giác dược và quản lý chất lượng.


Hình 6. Khoa Dược tham gia lớp Quản lý tinh gọn LEAN (năm 2022)


Hình 7. Khoa Dược tham gia hội thảo cập nhật sử dụng
thuốc trong điều trị (năm 2022)


Hình 8. Khoa Dược tham gia chỉ đạo tuyến (tập huấn thông tin thuốc
cho bác sĩ, dược sĩ, và điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Khu vực Tân Châu – tỉnh An Giang)

     4.4. Công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
          - Tham gia quản lý và phối hợp với LBM. Dược lý-Dược lâm sàng của Trường ĐHYD Cần Thơ trong giảng dạy cho sinh viên đại học và học viên sau đại học chuyên ngành Dược lâm sàng và quản lý dược các học phần thực hành tại Bệnh viện: tạo môi trường tiếp cận hoạt động thực tế Dược bệnh viện, tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề, bình bệnh án và các hoạt động học tập khác.
          - Liên kết với LBM. Dược lý-Dược lâm sàng của Trường ĐHYD Cần Thơ thực hiện và nghiệm thu các đề tài khoa học cấp cơ sở trong lĩnh vực dược lâm sàng, sử dụng thuốc an toàn-hợp lý tại bệnh viện hàng năm.
          - Tham gia báo cáo tại các Hội nghị khoa học trực tiếp và trực tuyến về dược lâm sàng, sử dụng thuốc trong điều trị.


Hình 9. PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học
Dược sĩ Bệnh viện TPHCM mở rộng (2019)

Hình 10. DS. Nguyễn Thiên Vũ tham gia báo cáo tại
Hội nghị Tăng huyết áp toàn quốc (2021)

     4.5. Các hoạt động đoàn thể - công tác xã hội
          Nhân viên khoa Dược thường xuyên tham gia các hoạt động cấp phát-tư vấn thuốc từ thiện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động văn nghệ-thể thao do Trường và Bệnh viện tổ chức.

Hình 11. Khoa Dược tham gia hoạt động cấp phát thuốc từ thiện
do Công đoàn bệnh viện tổ chức (2021-2022)Tin tức liên quan:
THÔNG BÁO - TIN TỨC CHUNG
Thông báo số 99 Triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Thông báo số 95 Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Quyết định số 277/QĐ-BVTĐHYDCT về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Thông báo số 64 Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024
Thông báo số 42 Về việc tuyển chọn bệnh nhi Chương trình phẫu thuật miễn phí “Thắp sáng nụ cười trẻ thơ” năm 2024
Quyết định số 139/QĐ-BVTĐHYDCT về việc Cập nhật Quy trình xử lý văn bản hành chính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
BẢN CÔNG BỐ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.
Lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp Tết
Giấy giới thiệu về việc giới thiệu học viên Sau đại học thực hành tại Bệnh viện (BSNT Phụ sản)
Giấy giới thiệu về việc giới thiệu học viên Sau đại học thực hành tại Bệnh viện (Gây mê hồi sức)
Kế hoạch thực hành lâm sàng thực hành Y học đại cương - Học kỳ I năm học 2023-2024
ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY HỘI TRƯỜNG
HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA CÁC BỆNH LÝ: TIM MẠCH - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG”
Hội thảo “Điều trị các bệnh hô hấp giai đoạn giao mùa”
SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ VIÊM PHỔI THỞ MÁY: CẬP NHẬT MỚI TỪ KHUYẾN CÁO HỘI HÔ HẤP & HỘI HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC 2023
THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH TRONG BỆNH PHỔI KẼ: MỘT SỐ LƯU Ý VỀ AN TOÀN THUỐC
Dinh dưỡng phẫu thuật cắt dạ dày
Xuống thang kháng sinh
FLUOROQUINOLON – CẢNH GIÁC VIỆC XUẤT HIỆN Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI TỰ SÁT TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ
Về việc mời chào giá Mua vật tư y tế cho Khoa Răng Hàm Mặt
ASPxHyperLink
LIÊN KẾT
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 179, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Liên hệ: 02923 899 444
Fax: 02923 740 221
Cấp cứu: 02923 894 123
Email: bvdhydcantho@ctump.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/bvdhydct
Website: http://bvdhydcantho.com
Tổng lượt truy cập: 2,329,387
THỜI GIAN KHÁM BỆNH NHƯ SAU:
- Thời gian lấy số thứ tự: 6h sáng các ngày làm việc trong tuần.
- Cấp cứu: 24/24 (kể cả ngày Lễ, Tết và Chủ nhật)
- Các ngày làm việc trong tuần: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (hoặc theo thông báo)
- Tiếp nhận bệnh nhân:
Buổi sáng từ 6h45 - 10h45 | Buổi chiều từ 13h - 16h45
- Thời gian khám bệnh:
Buổi sáng từ 7h - 11h | Chiều từ 13h - 17h
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI